ریموت کنترل هوشمند چیست ؟

ریموت کنترل هوشمند چیست ؟

ریموت کنترل هوشمند چیست ؟

با پیشرفت تکنولوژی و مدرن شدن خودروها

کارخانه های تولید اتومبیل برای محافظت از سرقت خودروها

تکنولوژی ایموبیلایزر و ریموت کنترل هوشمند چیست ؟ طریقه کار این وسیله به این صورت می باشد که از چیپ کد دار داخل ریموت کنترل و یک مدار شناسایی کد تشکیل شده اند . به محض اینکه ریموت حامی چیپ داخل سوییچ قرار می گیرد ، توسط مدار چیپ خوان ، کد ریموت کنترل خوانده شده و اگر صحیح باشد ، یک پالس به ECU  ماشین ارسال می شود و ECU اجازه روشن شدن ماشین را می دهد . این چیپ ها بر حسب نوع ECU و برنامه نوشته شده ، به انواع مختلف تقسیم می شوند.