ریموت کنترل سه حالته

ریموت کنترل سه حالته

ریموت کنترل سه حالته چیست ؟

با معرفی ریموت کنترل سه حالته و ریموت چیپ دار دستگاه تعریف که ریموت نیز ساخته و وارد بازار میشد.

که در صورت گم کردن ریموت و سوییچ توسط صاحب خودرو بتوان ریموت جدید برای خودرو تعریف کرد.

این دستگاه ها بوسیله کارت کد سوییچ که به صاحب خودرو هنگام فروش تحویل داده می شود.

، می تواند که ریموت را به چیپ خام ریموت منتقل کرده و ریموت کنترل جدید را با اتومبیل هماهنگ نماید. در صورت نبودن کارت کد دستگاه تعریف ریموت کنترل سه حالته به ECU وصل شده و کد را از داخل ECU خوانده و به چیپ ایموبیلایزر منتقل می کند . این دستگاه ها در انواع مختلف و کارایی های مختلف با توجه به برند اتومبیل در بازار موجود می باشد.